ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Ilona Piotrowiak-Słupska
asystent
Katedra Chorób Oczu

e-mail: ilona.piotrowiak@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7041-5330

Zobacz profil w Bazie Wiedzy