ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Bartosz Sikorski
asystent
Katedra Chorób Oczu

e-mail: bartosz.sikorski@cm.umk.pl


Bibliografia