ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Anna Radziszewska
asystent
Katedra Medycyny Sądowej

e-mail: annae.radziszewska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-4144-6557

Terminy konsultacji:
semestr zimowy 2022/2023: wtorki 11.30 - 13.30 (osobiście lub przez Teams)

Zobacz profil w Bazie Wiedzy