ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Zuzanna Fekner
technik
Katedra Urologii i Andrologii

e-mail: zuzanna.fekner@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-8661-8714

Zobacz profil w Bazie Wiedzy