ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Jarosław Nuszkiewicz
asystent
Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

tel.: +48 52 585 3794
e-mail: jnuszkiewicz@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-1378-5065

Terminy konsultacji:
Wtorek, 10:00 - 11:00
Katedra Biologii i Biochemii Medycznej, Zakład Biochemii Medycznej, pokój 88.
Na prośbę Studenta możliwa jest realizacja konsultacji na Microsoft Teams.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy