ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Monika Zawadka-Kunikowska
adiunkt
Katedra Fizjologii Człowieka

e-mail: m.zkunikowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-3861-7113

Zainteresowania:
- Ocena czynności autonomicznego układu nerwowego u osób z rozpoznaniem przewlekłych chorób układu nerwowego o podłożu podłożu neurodegeneracyjnym (choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane), autoimmunologicznym (miastenia), zapalnym (nieswoiste choroby zapalne jelit).
- Ocena zaburzeń postawy u osób starszych

Zobacz profil w Bazie Wiedzy