ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Aldona Jankowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Kardiochirurgii

e-mail: k.jankowska@cm.umk.pl


Bibliografia