ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Michał Chaberski
st. sp. inżynieryjno-techniczny
Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

tel.: +48 52 585 3741
e-mail: baka@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy