ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Monika Parzęcka
adiunkt
Pracownia Endoskopii i Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego Wieku Rozwojowego

e-mail: monika.parzecka@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-8963-7822

Zobacz profil w Bazie Wiedzy