ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Sylwia Kołtan, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

e-mail: s.koltan@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7663-6580

Zobacz profil w Bazie Wiedzy