ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Adriana Laudencka
adiunkt
Katedra Chorób Oczu

e-mail: adriana.laudencka@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-0967-4856

Zobacz profil w Bazie Wiedzy