ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

lek. Mateusz Hawrył
asystent
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

e-mail: mateusz_h@cm.umk.pl


Bibliografia