ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Ariel Najdowski
specjalista inżynieryjno-techniczny
Katedra Genetyki Klinicznej

e-mail: ariel.najdowski@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy