ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Rafał Donderski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

tel.: +48 56 678 94 46
e-mail: rafal.donderski@cm.umk.pl


Bibliografia