ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Natalia Bartoszewicz
asystent
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

e-mail: natalia.bartoszewicz@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-6402-9513

Zobacz profil w Bazie Wiedzy