ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

lek. Dominika Wilczyńska
asystent
Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

e-mail: d.wilczynska@cm.umk.pl


Bibliografia