ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Tomasz Wiśniewski
adiunkt
Katedra Onkologii i Brachyterapii

e-mail: t.wisniewski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-1093-8775

Zobacz profil w Bazie Wiedzy