ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Adrian Krajewski
adiunkt
Katedra Histologii i Embriologii

e-mail: adrian.krajewski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-9172-2698

Terminy konsultacji:
Piątek 12:00 - 13:00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy