ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Jan Styczyński
profesor
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

tel.: +48 52 585 4803
e-mail: jstyczynski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-3158-119X

Zobacz profil w Bazie Wiedzy