ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Urszula Domańska
adiunkt
Pracownia Medycyny Społecznej

e-mail: urszuladomanska@cm.umk.pl
www: https://www.wl.cm.umk.pl/pracownia-medycyny-spolecznej/

Zainteresowania:
Socjologiczne problemy śmierci i umierania
Proces medykalizacji życia społecznego, biowładza i kultura lęku
Społeczno- kulturowe uwarunkowania medycznej wiedzy i praktyki
Społeczne konsekwencje i dylematy postępu medycznego

Terminy konsultacji:
środy 10.00-12.00
Pracownia Medycyny Społecznej Świętojańska 20, pok.21 lub online

Bibliografia