ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Robert Dębski
adiunkt
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

tel.: +48 52 585 48-62
e-mail: rdebski@cm.umk.pl


Bibliografia