ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Magdalena Nowaczewska
adiunkt
Katedra Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

e-mail: m.nowaczewska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-2304-2903

Zainteresowania:
Udar mózgu. Neurosonologia. Przezczaszkowa ultrasonografia dopplerowska. Bóle głowy. Migrena. Leczenie bólu. Interwencyjne leczenie bólu.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy