ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr inż. Teresa Nowacka
st. sp. inżynieryjno-techniczny
Katedra Medycyny Sądowej

tel.: +48 52 585 3560
e-mail: teresa.nowacka@cm.umk.pl


Bibliografia