ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

lek. Przemysław Ratajczak
asystent
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

e-mail: p.ratajczak@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7018-3701

Zobacz profil w Bazie Wiedzy