ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Adam Lemanowiczdr Adam Lemanowicz
adiunkt
Katedra Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

e-mail: adam.lemanowicz@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-9759-0734

Zainteresowania:
1. Ocena stopnia rozwoju miażdżycy u chorych z otyłością patologiczną przy pomocy badań obrazowych (TK, USG).
2. Obrazowanie przerzutów raka jelita grubego do wątroby przy użyciu dwuenergetycznej tomografii komputerowej (DECT).
3. Pomiar perfuzji mózgowia techniką ASL oraz pomiary tensora dyfuzji u osób wykazujących "pozytywne starzenie".

Terminy konsultacji:
W poniedziałki i czwartki w godz. 12:00-13:00, po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie Zakładu Radiologii.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy