ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Ewa Demidowicz
asystent
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

e-mail: ewa.demidowicz@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-0459-4040

Zobacz profil w Bazie Wiedzy