ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Adrianna Makarewicz
asystent
Katedra Onkologii i Brachyterapii

e-mail: a.makarewicz@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-3423-7682

Zobacz profil w Bazie Wiedzy