ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Hanna Lesiewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chorób Oczu

e-mail: hanna.lesiewska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-6758-8839

Zobacz profil w Bazie Wiedzy