ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Wioletta Zielińska
asystent
Katedra Histologii i Embriologii

e-mail: w.zielinska@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
Piątek 9:00 - 10:00 / Friday 9:00 - 10:00

Bibliografia