ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Wioletta Zielińska
asystent
Katedra Histologii i Embriologii

e-mail: w.zielinska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-3065-0931

Terminy konsultacji:
Godziny konsultacyjne: 11:00 - 12:00 piątek / consultations: 11:00 - 12:00 Friday

Zobacz profil w Bazie Wiedzy