ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr inż. Marek Klinger
kierownik
Dziekanat, Administracja WL

tel.: +48 52 585 3396
e-mail: marek.klinger@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy