ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Łukasz Woda
asystent
Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

e-mail: lukasz.woda@cm.umk.pl


Bibliografia