ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

lek. Łukasz Bereziak
asystent
Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

e-mail: lukasz.bereziak@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-0437-8508

Zobacz profil w Bazie Wiedzy