ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Wojciech Kupczyk
asystent
Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

e-mail: kupczykwojciech@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy