ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

lek. Anna Kardymowicz
asystent
Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych

e-mail: anna.kardymowicz@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-0671-5149

Zobacz profil w Bazie Wiedzy