ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Joanna Wróblewska
st. sp. inżynieryjno-techniczny
Katedra Biologii i Biochemii Medycznej

e-mail: joanna.wroblewska@cm.umk.pl


Bibliografia