ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Joanna Stafiej
asystent
Katedra Chorób Oczu

e-mail: joanna.stafiej@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-6026-7984

Zobacz profil w Bazie Wiedzy