ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Ewa Domanowska
asystent
Katedra Patomorfologii Klinicznej

tel.: +48 52 585 4205
e-mail: ewdom@cm.umk.pl


Bibliografia