ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Magdalena Izdebska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Histologii i Embriologii

tel.: +48 52 585 3733
e-mail: mizdebska@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
czwartek 13.15-14.15, Thursday 13.15-14.15

Bibliografia