ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Agnieszka Żuryń, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Histologii i Embriologii

tel.: +48 52 585 3733
e-mail: azuryn@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-6919-0004

Zainteresowania:
- Ekspresja wybranych białek cyklu komórkowego, a w szczególności cyklin w nowotworowych liniach komórkowych traktowanych cytostatykami w aspekcie śmierci komórki.

- Białka Rho, czyli GTP-azy z nadrodziny Ras i ich znaczenie w modulacji funkcjonowania struktur cytoszkieletu oraz regulacji progresji cyklu komórkowego.

Terminy konsultacji:
semestr zimowy 2023/24 r. - Piątek: 12.00 - 13.00


Zobacz profil w Bazie Wiedzy