ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Arkadiusz Migdalski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

tel.: +48 52 585 4731
e-mail: armigos@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-9835-5103

Zobacz profil w Bazie Wiedzy