ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr hab. Adam Wiśniewski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Neurologii

tel.: +48 52 585 4743
e-mail: adam.wisniewski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-5839-0126

Zainteresowania:
udar mózgu- etiologia, zastosowanie nowoczesnych metod diagnostycznych i obrazowych do wizualizacji zmian niedokrwiennych mózgu, profilaktyka wtórna, metody leczenia reperfuzyjnego, protokoły leczenia umożliwiające wydłużenie okna terapeutycznego,

rola płytek krwi w udarze mózgu- oporność na leki przeciwpłytkowe, testy reaktywności płytek krwi, monitorowanie leczenia przeciwpłytkowego, podwójna terapia przeciwpłytkowa, nowe leki przeciwpłytkowe,

klinimetria w udarze mózgu,

padaczka poudarowa,

rola komórek macierzystych w udarze mózgu


Terminy konsultacji:
wtorki 13-14

Zobacz profil w Bazie Wiedzy