ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Adam Wiśniewski
adiunkt
Katedra Neurologii

tel.: +48 52 585 4743
e-mail: adam.wisniewski@cm.umk.pl

Zainteresowania:
padaczka, komórki macierzyste w udarze mózgu, rola płytek krwi w udarze mózgu

Terminy konsultacji:
wtorki 13-14

Bibliografia