ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Marlena Jakubczyk
adiunkt
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii

tel.: +48 52 585 4750
e-mail: marlena.jakubczyk@cm.umk.pl


Bibliografia