ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Anna Dąbrowska
asystent
Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii

e-mail: anna.dabrowska@cm.umk.pl


Bibliografia