ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

lek. Alicja Salamon-Górna
asystent
Katedra Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

e-mail: asalamon@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-1042-5806

Zobacz profil w Bazie Wiedzy