ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Andrzej Lebioda
asystent
Katedra Onkologii i Brachyterapii

e-mail: andrzej.lebioda@cm.umk.pl


Bibliografia