ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Paweł Brazis
asystent
Katedra Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

e-mail: pawel.brazis@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-4920-3007

Zobacz profil w Bazie Wiedzy