ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

mgr Oliwia Kowalczyk
asystent
Katedra Kardiochirurgii

e-mail: oliwia.kowalczyk@cm.umk.pl


Bibliografia