ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Krzysztof Paśnik
profesor
Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

e-mail: krzysztof.pasnik@cm.umk.pl


Bibliografia