ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk
adiunkt
Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

e-mail: m.pilarczyk@cm.umk.pl

Terminy konsultacji:
1 i 3 środa w miesiącu w godz. 12:00-13:30

Bibliografia