ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

dr Małgorzata Sobolewska-Pilarczyk
adiunkt
Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

e-mail: m.pilarczyk@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-8979-7655

Terminy konsultacji:
1 i 3 środa w miesiącu w godz. 12:00-13:30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy