ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 33 96
e-mail: dzieklek@cm.umk.pl

Pracownicy Wydziału

prof. dr hab. Marek Jackowski
profesor
Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej

tel.: +48 56 679 31 99
fax: +48 56 654 40 56
e-mail: marek.jackowski@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-4303-6324

Zobacz profil w Bazie Wiedzy